Про кафедру

Науково-методична проблемаpreferencesdesktoptheme

  Гуманітарна освіта – основа духовного та інтелектуального розвитку учня, виховання національно свідомої особистості, громадянина України.

Мета

  Розвиток педагогічної майстерності вчителів кафедри, удосконалення професійних знань, навичок, умінь; необхідних для сучасного педагога властивостей та якостей особистості; підвищення результативності виховання та навчання школярів.

Кредо кафедри

Візьми промінь світла

І спрямуй його туди,

Де панує темрява…

Візьми усмішку

І подаруй її тому,

Хто так її потребує.

Візьми доброту

І яви її тому, хто сам

Не вміє віддавати.

Візьми віру

І віддай кожному,

Хто не має її.

Візьми любов

і неси її всьому світові.

Завідувач кафедри

honcharenko-ta

Тетяна Анатоліївна Гончаренко,

 • завідувач кафедри,
 • учитель української мови та літератури,
 • учитель вищої категорії,
 • старший учитель гімназії “Ерудит”м.Києва

 

 

 

Дивіз кафедри

Як не горю — я не живу. Як не люблю — я не співаю.

Але цього я ще не знаю, бо завжди я — як полум’я.

П. Тичина

Секції кафедри

ico
Українська мова та література – 6 учителів
address-book-open
Світова  література  – 1 учитель
book-brown
Російська мова – 2 учителі
bank
Історія та правознавство – 1 учитель

Якісний склад кафедри

 1.  Спеціаліст вищої категорії – 9 учителів.
 2. Спеціаліст І категорії – 1 учитель.
 3. Кандидат наук – 1 учитель.
 4. Учитель – методист – 1 учитель.
 5. Старший учитель – 6 учителів.

Нагороди

 1. Відмінник освіти України – 2 вчителі.
 2. Почесна грамота Міністерства освіти та науки України – 3 вчителі.
 3. Грамота ГУОН – 6 вчителів.
 4. Грамотами РУО – 8 учителів.
 5. Подяка РДА – 4 учителі.
 6. Почесна грамота голови КМДА – 1 учитель.

 

Функції кафедри

Науково-теоретична Навчально-методична Науково-дослідницька

Основні напрямки роботи кафедри

1.Створення банку даних про розробки в галузі теорії та методики викладан­ня, про зміст педаго­гічного досвіду.2.Створення карто­теки спеціальної нау­кової та методичної літератури. 1.Розробка методич­них рекомендацій щодо навченості й навчання гімназистів, методики контролю знань учнів.

2.Аналіз освітнього процесу за навчаль­ними дисциплінами кафедри.

3.Розробка мето­дичних посібників і дидактичних засобів.

4.Розробка програм з окремих предметів.

5.Затвердження індивідуальних планів науково-мето­дичної роботи вчи­телів кафедри.

6.Організація сучас­ної роботи з іншими кафедрами й нав­чальними закладами

1.Освоєння нових програм, апробація альтернативних підручників і нових форм організації навчально-виховного процесу.2.Діагностика труднощів, які вини­кають у процесі викладацької діяль­ності.