Методична діяльність

w128h1281371897721okularВ умовах гімназії передбачаються такі напрями діяльності кафедри:

 • проведення всіх видів навчальних занять;
 • розробка календарно-тематичних планів з урахуванням особливостей
 • роботи гімназії в режимі повного дня, умов і особливостей навчання
 • різних груп учнів;
 • затвердження тематики індивідуальних досліджень учителів;
 • забезпечення безперервного удосконалення якості викладання;
 • навчання учителів методології ведення дослідно-пошукової і науково-дослідницької роботи;
 • комплексне методичне забезпечення навчальних предметів кафедри;
 • надання допомоги співробітникам кафедри в підготовці до атестації;
 • встановлення творчих зв’язків з кафедрами й методичними об’єднаннями інших навчальних закладів з метою вивчення, узагальнення й розповсюдження досвіду роботи кращих учителів;
 • надання допомоги молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • участь у експериментах і наукових дослідження з актуальних теоретичних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки в цілому;
 • організація й керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовка гімназистів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конференцій;
 • обговорення результатів науково-дослідницьких і експериментальних робіт учнів та вчителів, участь у впровадженні результатів досліджень і експериментів у практику;
 • розгляд і затвердження матеріалів для підготовки учнів до підсумкової атестації та ЗНО;
 • проведення підсумкової атестації учнів з предметів кафедри й аналіз її
 • підсумків;
 • аналіз результатів освітньої діяльності з предметів;
 • розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів;
 • проведення експертизи авторських і модифікованих програм;
 • участь у розробці варіативної частини навчального плану;
 • розробка інтегрованих навчальних програм з предметів, що вивчаються, і погодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;
 • підготовка й обговорення рукописів навчально-методичних посібників, дидактичних матеріалів і наочних посібників із предметів;
 • проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів;
 • підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації учителів;
 • обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;
 • організація й проведення педагогічних експериментів із пошуку й упровадження нових інформаційних технологій навчання, застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів тощо;
 • розробка та удосконалення засобів підвищення рівня наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, аудіо- і відеоматеріалів, інтерактивних таблиць тощо), а також методики їх використання у навчальному процесі;
 • удосконалення навчально-лабораторної бази кафедри (спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їх програмного забезпечення).

Висока професійна майстерність, постійний педагогічний пошук, активна громадянська позиція у справі навчання й виховання учнів – відмітні риси кожного члена кафедри. Зацікавленість, активна участь усіх учителів кафедри в колективній методичній роботі – головна умова становлення й удосконалення професійної майстерності кожного вчителя й усього педагогічного колективу в цілому.

 

 

Структура науково-методичної роботи

кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

 kafedra_sgd_shema